Sortbelte samling

Submitted by
Master Kent-To…
Publisert
13. november 2022

Treningssamling for sortbelter 26-27 November i Kirkenes

Sortbelte gradering Lørdag kl.1600 Hesseng flerbrukssenter

 

Program:

Lørdag 26.november

kl.1000-1200 del.1

kl.1240-1500 del.2

kl.1600 Gradering

 

Søndag 27.november

kl.0930-1130 del.1

kl.1200-1400 del.2

 

sted: Hesseng Flerbrukssenter

pris: kr.350.-

frist for påmelding: 21.november

Påmelding sendes til kent.skagen@gmail.com 

De som skal opp til gradering må skrive det i påmeldingen.

De som skal opp til heltest må søke om dette i portalen, husk at alle krav må være oppfylt i hht graderingsreglementet.