Årsmøte 2021

Submitted by
Anonym (ikke bekreftet)
Publisert
18. april 2021

Innkalling til årsmøte i Alta Taekwon-Do Klubb onsdag 19.5 kl 18.

Årsmøtet blir avholdt på Teams. Trykk på linken under når det nærmer seg møtestart.
https://teams.live.com/meet/94854160995526

Sak 1 Konstituering
Sak 2 Godkjenning av innkalling
Sak 3 Valg av dirigent, referent, 2 medlemmer som underskriver referat
Sak 4 Godkjenning av årsmelding 2020
Sak 5 Godkjenning av regnskap 202
0
Sak 7 Årskontigent
Sak 7 Budsjett 2021
Sak 8 Idrettslagets organisasjonsplan

Sak 9 Valg

Alle medlemmer som fyller 15 år eller mer i 2021 kan delta, og har stemmerett
 

Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen
styret